Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Excellent Vastgoedstyling kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Excellent Vastgoedstyling, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Excellent Vastgoedstyling verstrekt. Excellent Vastgoedstyling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Foto’s van uw interieur

Waarom Excellent Vastgoedstyling gegevens nodig heeft
Excellent Vastgoedstyling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Excellent Vastgoedstyling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit interieur- of vastgoedstyling.

Hoe lang Excellent Vastgoedstyling gegevens bewaart
Excellent Vastgoedstyling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Excellent Vastgoedstyling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar by-ellen@excellent-vastgoedstyling.nl. Excellent Vastgoedstyling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligingen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Excellent Vastgoedstyling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Excellent Vastgoedstyling op via
by-ellen@excellent-vastgoedstyling.nl.

Excellent Vastgoedstyling is als volgt te bereiken:

Ellen Snippe
Gorterstraat 34
8044 RD te Zwolle

Tel: 06 - 24908829
Email: by-ellen@excellent-vastgoedstyling.nl

www.excellent-vastgoedstyling.nl